Pravilnik o nagradnih igrah


SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradnih iger na spletni strani in socialnih omrežjih je podjetje Velegraf d.o.o. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka/Instagramain ni povezana z njima kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.

POGOJI SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenija. Za sodelovanje ni starostne omejitve. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre.

SODELOVANJE V NAGRADI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje v komentar pod objavo, ki ga zastavlja organizator ali/in izpolnjuje druge pogoje za sodelovanje, ki so določeni v aktualni nagradni igri.

Vsak sodelujoči potrjuje, da je se seznanjen s pogoji nagradne igre in se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi.

ŽREB TER PODELITEV NAGRADE
Žrebanje poteka računalniško s strani naključnega. V kolikor računalnik izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v točki 2 in točki 3, sme organizator žreb ponoviti. Izžrebani nagrajenci bodo javno obveščeni na Facebook profilu, kjer  nagradna igra poteka, in pozvani posredovati osebne podatke v zasebno sporočilo (ime, priimek, naslov, telefonska številka). Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za izročitev nagrade. Nagrajenec nagrado prejme po pošti.

Denarno izplačilo ali zamenjava nagrade ni možna. Nagrade niso prenosljive.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelovanje sodelujočega v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in sicer za obdelavo vseh njegovih osebnih podatkov, ki so bili za potrebe nagradne igre posredovane organizatorju. Sodelujoči soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od sodelujočega, ter jih obdeluje oziroma uporablja za namene izvajanja nagradnega izziva.

PLAČILO DAVKOV
Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

REŠEVANJE PRITOŽB
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

ODGOVORNOST
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko Facebook/Instagram straniobvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico spreminjanja Pravilnika o nagradnih igrah brez predhodne najave, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook/Instagram strani.

NAGRAJENCI
Nagrajenci bodo objavljeni na socialnih omrežjih kjer je nagradna igra potekala, na dan, ali dan po zaključku nagradne igre.